Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia 26. septembra 2022
Dátum účinnosti 26. septembra 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti DARDEN s.r.o, Komenského 25, Trnava 91701, Slovensko, email: info@slovensketaxi.sk, telefón: +421907582436 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku ( https://slovensketaxi.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

 • AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

 • Vytvorenie používateľského účtu
 • Cielená reklama

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

 • AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby – podnikatelia

Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali len na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch: (1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

 • VAŠE PRÁVA:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@slovensketaxi.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

 • SÚBORY COOKIE ATĎ.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 • ZABEZPEČENIE:

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

 • ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

 • SŤAŽNOSŤ / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na nášho konateľa spoločnosti DARDEN s.r.o na adrese, Komenského 25, email: info@slovensketaxi.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Mobilná aplikácia TAXI Slovensko na stiahnutie pre android a iOS

Domov
Účet
Registrácia
VOP
Späť